fbpx

KROPPEN SOM VEJLEDER

Kurset henvender sig til dig der finder mening i at arbejde med dig selv og andre mennesker. Vi tilbyder inspiration og træning, hvor du lærer at bruge kroppen som vejleder.

Kroppen har et sprog, som vi ofte ikke er opmærksomme på. Når du begynder at lytte indad, vil der ofte dukke indsigter og informationer op, og du begynder at opdage dig selv på et dybere niveau.

På kurset træner vi et bevidst nærvær i kroppen – en form for tilstedeværelse, der kommer af at være opmærksom på det, der er i nuet på en ikke-dømmende eller vurderende måde. Noget vi alle har været gode til som børn.

8.500,00 DKK

OM KURSET

Mindfulness meditation:

Du lærer at etablere en fast praksis med mindfulness meditation, hvor du søger ind til den iboende intuition, kraft og kreativitet, vi alle har adgang til, når vi lytter indad.

Kropslige øvelser:

Forløbet er bygget op omkring syv moduler, der sætter fokus på de 7 forskellige energicentre i kroppen. Vi udtrykker os gennem yoga og bioenergetiske øvelser, som løsner og åbner til blokerede områder i kroppen. Hver gang har fokus på et bestemt område i kroppen.

Terapeutisk metode:

Du bliver undervist i teorien bag den terapeutiske metode, som danner fundamentet for at bruge kroppen som vejleder. Principperne bygger på psykologi, filosofi, yoga og mindfulness. Du kommer til at træne metoden i små grupper og i plenum. Gennem den oplevelsesorienterede undervisning får du redskaber til at sikre dit personlige overskud i hverdagen, større kreativitet, inspiration og øget adgang til din intuition. Redskaberne kan du også bruge i dit arbejde med andre mennesker.

Praktisk:

Der er plads til max 13 personer, så der er tid til hver enkelt deltager.

Du bliver en del af en gruppe, hvor I kan følge hinanden og gennem et lukket forum udveksle erfaringer løbende og stille spørgsmål til hinanden. Du får en personlig makker mellem hver modul, og meningen er at kunne yde support til hinanden og være med til at fastholde evt. nye beslutninger om at forbedre egne rutiner.

Du får teori til hver gang samt lydfiler med guidede øvelser. Der udleveres også en litteraturliste.

UNDERVISNINGEN

Modul 1

13. september kl. 10.15-17.15

Rod chakra: vores fundament, bioenergetiske øvelser & sund kost. Vi anbefaler at du overnatter.

Modul 2

11. oktober kl. 10.15-17.15

Hara chakra: livsenergi, seksualitet og kraft.

Modul 3

8. november kl. 10.15-17.15

Solar plexus chakra: vores viljestyrke og handlekraft, arbejde med gentagelsesmønstre.

Modul 4

13. december kl. 10.15-17.15

Hjerte chakra: åndedrætsterapi og indre barn.

Modul 5

10. januar kl. 10.15-17.15

Hals chakra: kommunikation, stemme, eksistentiel og kreativ bevidsthed.

Modul 6

7. februar 2019 kl. 10.15-17.15

Pande chakra: intuition og evnen til at se klart.

Modul 7

6. marts kl. 10.15 – 17.15

Krone chakra: helhedsorienteret bevidsthed. Integration af hele forløbet. Diplom udstedes.

DELTAGERE

Bemærk der er kun plads til 13 deltagere.

FORPLEJNING

Prisen er inkl. lækker økologisk frokost.

DILPOM

Diplom udstedes og udleveres ved sidste undervisningsgang.

STED

Dyssekilde Yogacenter. Torupvejen 98, 3390 Hundested.

DINE UNDERVISERE

Karina Helsted Moe

Psykoterapeut/Yogalærer/Fysioterapeut

12 års professionel karriere som selvstændig psykoterapeut, mindfulness instruktør og yogalærer.

Annmarie Bremer

Uddannet NLP-terapeut, Healer, og er shamanistisk praktiserende. Har haft eget firma siden 1994 med klienter og undervisning i meditation, mindfulness, healing og shamanisme.

BRUTTOLØNSORDNING

Måske bruttolønsordningen kunne være en mulighed for dig?

Bruttolønsordninger, lønomlægning eller fleksibel lønpakke er en samlet betegnelse for de ordninger, hvor du går ned i løn og i stedet modtager et eller flere personalegoder fra din arbejdsgiver (fx telefon, coaching, uddannelse mm.). Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du får en del af din løn i form af et gode.

Det er en smart metode, hvor du har mulighed for at modregne betalingen af uddannelsen i din løn. På den måde er det stadig dig der betaler uddannelsen, men fordi du betaler den før skat, så får du den reelt for halv pris eller mindre.
Der er nogle betingelser der skal overholdes, men tal endelig med din arbejdsgiver om muligheden, eller læs mere på skat.dk her.

Det kan godt betale sig!

Eksempel:

Hvis du f.eks. har en bruttoløn på 30.000 kr pr. måned og laver en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, hvor din arbejdsgiver betaler din uddannelse af Kroppen som Vejleder til 8.500 kr., så vil du i det kommende år have en bruttoløn på 29.291,67 (-8.500 kr. delt med 12 måneder).

Du sparer altså skatten, mens udgiften for din arbejdsgiver er den samme.

© Copyright - Dyssekilde Yogacenter | Torupvejen 98, Torup | 3390 Hundested | CVR: 26432898 | E-mail: info@dyssekildeyoga.dk