Din krop bærer ikke blot på fortidens traumer, men også nøglen til et liv med større glæde og nærvær. Du skal blot lære at lytte til den.

Mange af os ser verden gennem et slør, hvor det vi oplever tolkes af tidligere hændelser, som sidder fast i vores system. For kroppen husker. Den bærer på gamle smertelige oplevelser og forestillinger om verden, som måske ikke længere er sande. Det betyder, at hvis din ægtefælle for eksempel har brug for, at være lidt sig selv, og ikke er så kærlig over for dig, så kan følelsen af svigt være meget svær at håndtere, da kroppen husker helt tilbage fra den gang, vi som børn måske oplevede svigt fra vores forældre. Det betyder rent faktisk, at vi kommer til at se verden gennem et uhensigtsmæssigt slør. Ved at lytte til kroppen er det muligt, at fjerne det som de fleste ikke har lært at fjerne. Det er her kroppen kan hjælpe os, for hvis vi begynder at lytte til kroppen, så vil kroppen vise dig vejen til det, vi søger. Det handler om at helbrede kroppen ved at arbejde med og til sidst fjerne traumer, spændinger, gamle følelser, som har sat sig fast. Kroppen er nemlig selvhelbredende. Og det gode er, at når vi begynder at lytte indad, dukker der indsigter og informationer op, så vi begynder at opdage os selv på et dybere niveau.

Fra dyb smerte til forløsning
At begynde at mærke og lytte til kroppen, lyder måske ret enkelt, men det tager tid at lære, da noget måske kan virke helt modsat i forhold til det, vi har lært. Mange af os forsøger typisk, at få de ubehageligheder vi mærker i kroppen til at gå væk. Det kan være følelsen af uro i maven, spændte skuldre, eller en ked af det hed, som kommer til udtryk som en knugen i brystet. Vi prøver måske at tænke på noget andet eller lave en aftale, så vi ikke mærker følelsen eller spændingerne så tydeligt. Gennem min uddannelse: Kroppen som vejleder går vi imidlertid anderledes til værks. I stedet for, at forsøge at glemme den dårlige følelse, går vi ind i den og tillader os at mærke, hvor i kroppen den sidder. Vi trækker vejret ind i den, og forstærker faktisk den dårlige følelse. Ved at gå intenst ind i det der gør ondt, baner vi nemlig vejen til den endelige forløsning. Metoden hedder den paradoksale ændringsteori, og det er ret utroligt at se, hvordan mennesker meget hurtigt forandrer sig og bliver gladere, ved at give plads til de svære følelser, som de mærker.

Lær af børnene
I nuet er der ikke noget, som er bedre end noget andet. Alle vores følelser er vigtige. Vi kan ikke opleve dyb glæde, hvis vi ikke også tillader os at mærke modpolen. Nemlig sorg, at være ked af det eller lign. Det er umuligt at gå igennem et liv uden at støde på svære følelser. Vi skal alle sige farvel til en, vi elsker en dag og vi har måske allerede oplevet, at miste en som stod os nær.

Når vi bliver kede af det, så kan vi øve os i at mærke det i hele kroppen. Det er sådan børnene gør. Vi skal øve os i at lade være med at sætte en vurdering på det eller fordømme følelsen. Ked-af-det-heden er en kærkommen lejlighed ti,l at blive bevidste og være tilstede i kroppen, og finde ind til den væren, som bor inden under følelsen.

Mange har som børn lært at stoppe tårerne, før kroppen egentlig var klar. Fordi vi fik af vide af vores forældre, at nu skulle vi tænke på noget andet, fordi de ikke selv havde lært at være i og med en følelse.

Det er hårdt for kroppen at blive bremset midt i tårerne. Og når vi holder tårer tilbage, spænder vi op i vores muskler. Derfor dukker der ofte (voldsomme) følelser op, når vi atter får kontakt til de spændte områder. For alt, hvad vi har været igennem i vores liv, sidder i kroppen, og den husker lige som godt som en computer.

Dyb gråd frigør spændinger

Mennesket er det eneste dyr, der kan reagere på stress og spændinger gennem gråd.

Grundlæggeren af bioenergetikken Alexander Lowen skriver således: ”Gråd ledsaget af hulken er den første og dybeste frigørelse af spændinger. Børn kan græde næsten fra fødselsøjeblikket, og græder ubesværet i forbindelse med alle stresspåvirkninger, der frembringer en spændingstilstand i kroppen. Først spændes spædbarnets krop, derefter bæver det i kæbepartiet og straks efter bryder det ud i en krampelignende udløsning af spændingen.”

Jo flere ubearbejdede følelser, vi gemmer i vores kroppe, jo flere spændinger, går vi typisk rundt med. Men skal vi af med dem, og mærke forløsninge, kræver det, at vi tør at gå dybt ind i dem. Ifølge Alexander Lowen er det ikke grådens hyppighed, men dens dybde, som er bestemmende for den frigørelse, den kan medføre. Det er altså bedre at gå dybt ned i ked-af-det-heden, end at gå rundt og græde lidt og ofte.

Væk kroppen med dit åndedræt

I mine yogaøvelser bruger jeg ofte, et specielt dybt åndedræt. Det betyder at hele kroppen vækkes, og begynder at snakke. Det sker ofte, at mine elever mærker tårer ned ad kinderne uden at vide, hvorfor de kommer. Her er det vigtigt bare at overgive sig til processen og lade kroppen guide os. Når vi trækker vejret dybere, skaber vi øget gennemstrømning ind til de blokerede områder i vores krop.

Måske oplever vi typisk, at det er de samme følelser, som dukker op igen og igen på forskellige måder. Så er der tale om et gentagelsesmønster, som ofte ikke handler om den situation vi står i, men at nogen omkring os aktiverer de gamle sår, som bor i kroppen. Derfor skal din kæreste heller ikke blive hjemme fra den der fires dages tur til New York, fordi du føler dig svigtet. Han/hun skal tage af sted og imens har du en god lejlighed til at arbejde med følelsen af svigt og gøre dig fri af den. Det vil gavne både dig og dit parforhold.

Øvelse:

Du kan træne den paradoksale ændringsteroi med denne lille øvelse, når du mærker en spænding. Det kan for eksempel være en spænding i maven eller skuldrene. Luk nu øjnene og træk vejret lidt dybere. Se om du kan mærke spændingen endnu tydeligere. Forstil dig, at du trækker vejret ind i spændingen, og se om du kan forstærke den. Måske har den en form eller en farve, fornem også at spændingen består af små fine vibrationer. Bliv ved med at mærke spændingen og træk vejret ind i den. Med tiden vil du opleve, at spændingen langsomt opløses, som du giver plads til den. Det er samme princip, du bruger, når du oplever stærke følelser. Det er vigtigt i øvelsen ikke at begynde at tænke, men hele tiden blive ved med at mærke, hvad der rent fysisk sker i kroppen. Med tiden vil øvelsen kunne åbne til den dybere væren i kroppen.

Øvelse – mød dit indre barn:

Noget af det det mest virksomme i forhold til følelsen af ensomhed og ked-af-det-hed er at arbejde med vores indre barn. Vores indre barn bor i kroppen, og repræsenterer vores følelser og drømme. Det kan være en meget kraftfuld måde, at forløse spændinger og følelser i kroppen på, at begynde at se på ens indre barn. Det er også en god måde, at komme dybere i kontakt med vores behov og sande værdier.

Sæt dig behageligt tilrette og vend opmærksomheden til din krop. Forstil dig at du går på en strand. Solen skinner, og du mærker det bløde sand under dine fødder. I det fjerne får du øje på et lille barn. Efterhånden som du nærmer dig barnet, ser du at det er dig selv som lille. Se hvilket tøj det har på, og se hvordan barnet har det. Du kender barnet bedre end nogen anden, og ved præcist hvad det har brug for. Mærk kærligheden til barnet, og se at det er helt perfekt, som det er. Det behøver ikke at skulle være noget eller gøre noget for, at du elsker det.

Bliv i øvelsen så længe du har lyst. Har du brug for at blive guidet i øvelsen, har Karina lavet en indspilning, som du kan finde på hendes hjemmeside. Som musik, når du laver øvelsen anbefaler Karina: Olafur Arnalds – Living room song, som har en smuk og melankolsk stemning. Karina har også lagt en gratis meditation ind, som vil være god at lave hver dag til at åbne til kroppen og mærkesansen.

Du finder meditationen her: https://www.youtube.com/watch?v=uJQqeHl1PmY&t=30s

Artiklen er bragt i magasinet Liv & Sjæl nr. 3-2018