De ubegrænsede muligheders lov

Lige dér – i mellemrummet mellem tankerne – der findes stilheden.

Jovist pulserer tankerne ofte med svimlende hastighed, men vi kender alle de øjeblikke, hvor sindet falder til ro. De øjeblikke, hvor vi engagerer os i noget i en sådan grad, at vi bliver ét med det, vi laver. Det er de øjeblikke, hvor vi føler tiden står stille. Om det er under madlavning, på en løbetur, under havearbejde eller i en yogastilling. Der er mange steder at få vores helle – at hente vores tiltrængte pause. Men det kræver et bevidst valg, at give disse aktiviteter tid i kalenderen, der måske allerede er fyldt med alle de gøremål vi “bør og skal”. Det er dog helt essentielt for et liv med livsenergi og overskud, at vi får pauser – ikke kun fysiske, men også mentale pauser.

Når vi under yoga eller meditation fokuserer vores opmærksomhed i vores krop eller på vores vejrtrækning, så slippes hverdagens uendelige tankestrøm kortvarigt og vi finder ind i det healende, stille rum imellem vores tanker. Det er i dette stille rum, vi møder en anden del af os selv.

I bogen “De syv spirituelle love for succes”, beskriver min lærer Deepak Chopra, denne del af os selv, som ren bevidsthed eller vores essens. Den del af os, der altid er i ro og harmoni. Den del der er ubegrænset og hel. Det er vores grundlæggende natur og når vi lærer denne at kende, så erkender vi også, at vi er skabere af vores egen virkelighed. At vi gennem stilhed og bevidst intention kan manifestere vores drømme, fordi vi er ubegrænsede og forbundet med helheden.

I denne proces går vi stille og roligt fra at være objekt-refererende, det vil sige være afhængig af objekter udenfor selvet, som ting, situationer, andre mennesker, anerkendelse og ydre magt til at være selv-refererende. Selvet har ikke brug for ydre bekræftelse eller succes for at føle sig tryg, lykkelig og hel. Selvet er frygtløst overfor livets udfordringer, fordi det ved, det er forbundet med alt og alle.

* Prøv lige nu at tænke tilbage på en livskrise eller udfordring, du har haft, hvor du samtidig har følt dig tryg og tillidsfuld om end i et kort glimt. Det korte glimt, hvor du erkendte, at uanset hvad, så skulle alt nok blive ok. Måske endda med en underliggende følelse af, at du fra denne krise ville rejse dig og være stærkere eller mere vis. Dvæl et øjeblik med lukkede øjne ved den følelse af tillid og frygtløshed. Dette er din essens.

Når vi ønsker at lære denne essens bedre at kende og praktisere princippet om ubegrænsede muligheder, så er der et par konkrete ting, vi kan bringe ind i vores liv:

  1. Meditér dagligt. Sæt dig med lukkede øjne og beslut dig for at fokusere på din vejrtrækning eller i din krop – gerne 20 min., men mindre kan også gøre det.
  2. Praktiser stilhed; tag et par timer, en hel dag eller flere dage, hvor du ingenting siger, intet læser og ikke ser TV. Det skal selvfølgelig organiseres lidt i forhold til dine omgivelser. Når du over længere tid er stille, så begynder dit sind også et blive stille og det er et meget effektivt redskab, som også benyttes på mange kurser og længere retreats indenfor yoga.
  3. Søg igen og igen ind i en tilstand af ikke-dømmen. Dvs. hver eneste gang du dømmer dig selv, andre eller situationer, så gør dit sind stille ved at sige; “I dag dømmer jeg intet, der opstår”. De evige domme og mærkater vi sætter på os selv, andre og vores oplevelser er meget energikonsumerende og skaber turbulens i sindet i stedet for ro.
  4. Tilbring tid i naturen. Naturens intelligens vil minde dig om din egen essens og du falder automatisk til ro i naturen.

Sanskrit mantraet, der forbinder dig med princippet om din sande natur er;

Om bhavam namah