Loven om karma – årsag og virkning

Nogle gange bilder vi os selv ind, at vi ikke har noget valg. At livet bare kører derudaf med os og det mest af alt gælder om at holde fast. Vi glemmer bare, at dette også er et valg. Når livet kører på autopilot, så vil størstedelen af vores valg dog være ubevidste. At stresse hver morgen for at komme ud af døren, aflevere børnene i en hast og møde op på det samme arbejde, du egentlig er træt af, ER også et valg.

“There is always another way”, dette er et mantra min yogalærer på Chopra Centeret bruger igen og igen under yogaen. Du skal ikke gøre noget, der føles ubehageligt i din krop, for der er altid en anden vej – altid en anden variation af stillingen eller simpelthen mulighed for at tage en pause. Den visdom kan vi overføre til resten af livet; der er altid et valg, der vil give dig følelsen af behag eller ro, hvis du tager dig tiden til at mærke ind. Din krop – eller hjerte – guider dig nemlig hvert eneste øjeblik.

Karma er et sanskrit ord, der betyder handling eller valg, som har en konsekvens. Og alle vores valg og handlinger har konsekvenser. Som man siger; “det man sår, er det man høster”, så simpel er ligningen, vi alle lever efter. Men at mærke hvilket frø, vi skal så, for at få det udbytte, vi dybest set ønsker os, er ikke altid så simpelt. Men det er her hjertets eller kroppens intelligens kan hjælpe os. Mange tror, at hjertet er sentimentalt og blødsødent, men det er det ikke. Hjertet er intuitivt, det opfatter tingene i et større holistisk perspektiv, der rummer uendelig mange flere dimensioner og nuancer end det rationelle sind. Mange topledere fortæller ligeledes, hvordan de største beslutninger, de træffer, træffes ved at lytte til netop deres mavefonemmelse eller hjerte – hvordan de end vælger at formulere denne intelligens. Hvis du er mere mental i din tilgang til livet, så kan en hjælp være at stille dig selv spørgsmålet; hvad vil konsekvenserne at dette valg være for mig selv og alle andre involveret?

Og kun hvis konsekvenserne er positive for alle, træffer du denne beslutning. Ellers kigger du efter den anden vej, den lille variation eller ændring, der gør denne beslutning helt rigtig.

Prøv lige nu at tænke tilbage på den sidste beslutning, du træf, der fik din krop til at føles let, glædes- og energifyldt. Tænk også tilbage på en beslutning, der modsat føltes tung og som måske stadig nager dig den dag i dag .

Når vi møder modgang i livet, så skulle denne i følge yogafilosofien være konsekvensen af et tidligere uhensigtmæssigt valg, du har truffet. Lad dig ikke slå ud og begynd ikke at bebrejde dig selv dette, men brug modgang til at skærpe din bevidsthed og transcendere din karma – hvilket betyder, at du bryder den karmiske cirkel ved at lære af fortiden og netop handle anderledes denne gang. Brug spørgsmål som; Hvad prøver livet at lære mig? Hvordan kan jeg bruge denne oplevelse til at skabe mere glæde i mit og andres liv fremover? Disse vil ændre dit perspektiv – du går fra at være et offer til at være skaber af din egen virkelighed og dermed frigører du dig selv fra din fortid.

Du skaber den fremtid, du ønsker, ved at at være fuldt og helt tilstede i nuet og træffe de – for dig – karmisk korrekte valg øjeblik for øjeblik.

Hvis du ønsker at arbejde med Loven om Karma, kan du integrere følgende i dit liv:

1. Vær bevidst om hvert eneste valg du træffer. Hvis du undlader at træffe et valg ved at ignorere eller udskyde beslutningen, er dette også et valg.

2. Spørg dit hjerte til råds; hvad vil konsekvenserne være for mig selv og alle involveret?

3. Praktiser kropsbevidsthed/mindfulness. Jo mere du opøver din evne til at mærke din krop og være nærværende, jo nemmere bliver det at mærke de valg, der føles “rigtige”.

Sanskrit mantraet for Loven om karma er:

Om Kriyam Namah