Loven om utilknyttethed

“In order to acquire anything in the physical universe, you have to relinquish your attachment to it”

(fra Seven Spiritual Laws of Succes af Deepak Chopra)

Dette har været det sværeste spirituelle princip for mig at skrive om – princippet om utilknyttethed. Det føles på en måde, som et uforeneligt paradoks.

Hvordan kan jeg følge mit hjerte og det jeg brænder for 100 % samtidig med, at jeg er utilknyttet overfor livets udvikling? Samtidig med at jeg bare siger Ja Tak til det, der dukker op og er uendelig fleksibel? Hvordan kan jeg vide, hvornår jeg skal presse på og udvide mine grænser for, hvad jeg troede var muligt – fysisk, emotionelt og mentalt og hvornår jeg skal slippe tøjlerne og acceptere ALT, som det er?

Min lærer Deepak Chopra siger, det ikke er et paradoks, men at det derimod er fuldt ud muligt at leve et passioneret liv, hvor du spørger dig selv, hvad du ønsker og sætter intentionen for dette, men herefter giver slip og lader livet føre dig.

Rent praktisk gør jeg det hver morgen. Jeg sætter mig ned, lukker øjnene og spørger mig selv, hvad jeg dybest set ønsker og derefter går ind i det stille rum gennem min meditationspraksis. Meditation er, hvor vi giver slip. Hvor vi helt fysisk lukker øjenene og tillader at livet kan suse forbi os, imens vi gør INTET. Vi øver ikke at gribe tankerne eller lade os distrahere af omgivelserne.

Loven om utilknyttethed handler om, at du gennem din intention styrer fra dit udgangspunkt A mod dit ønskested B, men igennem utilknyttet tilstedeværelse i øjeblikket, så er du åben for, hvordan du kommer til punkt B. Dermed er du også åben for, at du kan blive ført nye veje og måske får du spontant lyst til at ændre din intention, da noget bedre, du ikke havde kunne forestille dig ved punkt A, er dukket op.

Hvis du kører efter hardcore målsætning, så kan det godt være, du når hurtigere til B, men måske går du glip af nye muligheder undervejs. Det som så fint kaldes innovation nu – den nye kreative idé – der opstår i processen. Og måske slider du dig selv op undervejs, fordi du i virkeligheden handler mod universet, som måske taler med store bogstaver og tydelige tegn for at få dig i en ny retning.

Loven om utilknyttethed fortæller også, at du skal søge uvisheden, for heri bor innovation. Hvis du altid holder dig til det trygge, så genskaber du blot fortiden igen og igen. Dét, vi kender som mønstre, der gentager sig. Ved at vælge nye veje og søge uvished åbner du dig for livets uendelig kreativitet.

Den dybeste indsigt i yoga er, at vi allesammen er forbundet med den universelle bevidsthed på vores dybeste plan (Loven om ubegrænsede muligheder). Vores sind vil dog være begrænset af vores menneskelige eksistens. Hvad vi tror er muligt – fordi det er sådan, vi har lært at se/forstå/tolke livet. Dette kaldes “precognitive commitments” – de førsproglige aftaler, vi har lavet med os selv omkring, hvem vi er, og hvad vi kan (og dermed også, hvad vi ikke kan).

Jeg ved det er abstrakt. Men lige for at slå det fast – at leve i utilknyttethed betyder ikke at være ligeglad med, hvad der sker, men at være ydmyg og tage imod de kort livet giver os og bruge dem til igen og igen at skabe vækst. Modgang indeholder faktisk bedst vækstmuligheder, når det går godt, risikerer vi at blive magelige. At leve utilknyttet er det samme som at praktisere mindfulness; at være omsorgsfuldt tilstede med det, der er, i hvert eneste øjeblik af vores liv.

Sanskrit mantraet, der aktiverer denne sandhed er:

Om Anandham Namah